Gratis bezorging voor bestellingen boven de 50 euro
Gratis bezorging voor bestellingen boven de 50 euro
Gratis bezorging voor bestellingen boven de 50 euro
Gratis bezorging voor bestellingen boven de 50 euro
Gratis bezorging voor bestellingen boven de 50 euro
Gratis bezorging voor bestellingen boven de 50 euro
Gratis bezorging voor bestellingen boven de 50 euro
Gratis bezorging voor bestellingen boven de 50 euro

ENERGY SOCKS

Nog €50 voor gratis verzending.
Nog €50 voor gratis verzending.

Jouw winkelwagen is momenteel leeg.

Shop nu

  Disclaimer STOX Energy Socks

  Algemeen

  Ten behoeve van de wet en regelgeving heeft STOX Energy ('handelsmerk van DIMEDIX B.V.') een disclaimer opgesteld die iedere gebruiker van deze website in acht dient te nemen. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van STOX Energy. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STOX Energy. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

  De op deze website getoonde informatie wordt door STOX Energy met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

  De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 6 of 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. STOX Energy behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

  Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

  Aansprakelijkheid

  Hoewel STOX Energy alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is STOX Energy niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van STOX Energy, welke geen eigendom zijn van STOX Energy, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van STOX Energy. Hoewel STOX Energy uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door STOX Energy worden onderhouden wordt afgewezen.

  STOX Energy sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.