CookiesBy clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.
homeMedical Socks
Probeer 30 Dagen

Medical Socks

Verbeteren de drainage van bloed en vloeistof, voorkomen/verminderen zwelling in de voeten en enkels en helpen om veneuze en / of lymfatische aandoeningen te verlichten.

STOX Medical & Recovery Socks